رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در گلشهر کرج

50متربهارغربی بهر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در گلشهر
50متربهارغربی بهر
۳۵۰ متر زیر زمین پونه شرقی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در گلشهر
۳۵۰ متر زیر زمین پونه شرقی
گاراژ ۱۳۵۰ متر/۴۵ متری گلشهر/تعمیرگاه فعال
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش در گلشهر
گاراژ ۱۳۵۰ متر/۴۵ متری گلشهر/تعمیرگاه فعال
زیر زمین بحر بلوار پونه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در گلشهر
مغازه۵۰متری در گلشهر بهارغربی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در گلشهر
مغازه۵۰متری در گلشهر بهارغربی
60متر با بالکن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در گلشهر
60متر با بالکن
مغازه 18 متری زیرزمین و بالکن 45 متری گلشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گلشهر
مغازه ۶۰ متری+۲۰بالکن
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گلشهر
مغازه ۶۰ متری+۲۰بالکن
ارغوان غربی ۳۵متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گلشهر
۸۰۰ متر بلوار ۴۵ متری
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گلشهر
73مترمغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلشهر
مغازه ۱۴۲ متری گلشهر
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلشهر
35متر همکف کارگاه یا انبار با درب مجزا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلشهر
اجاره مغازه بر اصلی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلشهر
175 متر مغازه بر گلشهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گلشهر
مغازه ۱۴۰ متر بحر خیابان اصلی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلشهر
مغازه ۱۴۰ متر بحر خیابان اصلی
مغازه ۳۲متری / تخلیه / بلوار هوشیار فرهاد جهانی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلشهر
۵۰متر/بر اصلی بلوار حدادی/پاخور بالا
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلشهر
۵۰متر/بر اصلی بلوار حدادی/پاخور بالا
مغازه ۱۷ متری نزدیک مترو گلشهر پونه غربی خ شایسته
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلشهر
مغازه میوه فروشی ۶۰ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلشهر
مغازه میوه فروشی  ۶۰ متری
مغازه۵۵متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلشهر
مغازه۵۵متر
مغازه واقع در گلشهر دو نبش
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلشهر
واگذاری کافه رستوران فعال
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلشهر
واگذاری کافه رستوران فعال
مغازه تقریباً 40 متر ، بهار شرقی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلشهر
مغازه تقریباً 40 متر ، بهار شرقی
بعدی