رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در خرمدشت کرج

مغازه تجاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در خرمدشت
اجاره مغازه واقع در خرمدشت نبش میثم ۳
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۷ ساعت پیش در خرمدشت
اجاره مغازه واقع در خرمدشت نبش میثم ۳
۳۰مترمربع
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در خرمدشت
۳۰مترمربع
واگذاری فست فود باوسایل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۱۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خرمدشت
مغازه در محل پرتردد
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خرمدشت
۲۱متر مربع
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خرمدشت
زیر پله ۱۰ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خرمدشت
مغازه ۳۵ متری مسکن جهانی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خرمدشت
مغازه ۳۵ متری مسکن جهانی
۶۰ متر مربع مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خرمدشت
مغازه ۴۲ متر بازسازی شده مناسب کلیه صنوف
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در خرمدشت
۳۵متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خرمدشت
۳۵متری
اجاره مغازه 300 متری خرمدشت کرج
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خرمدشت
اجاره مغازه 300 متری خرمدشت کرج
مغازه فوق از اول تأسیس فطیر پزی و نون فانتزی میباش
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خرمدشت
زیر زمین 55 متری نقلی بهر میثم دوم
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خرمدشت
زیر زمین 55 متری نقلی بهر میثم دوم
۳۰متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خرمدشت
مغازه ۴۴ متری مهر یک اماده به تخلیه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خرمدشت
مغازه ۴۴ متری مهر یک اماده به تخلیه
مغازه ۷۰ متری بهر مهر اول
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در خرمدشت
مغازه ۷۰ متری بهر مهر اول
100 متر با جواز تجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خرمدشت
100 متر با جواز تجاری
مغازه مکانیکی دارای چاله سرویس
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در خرمدشت
اجاره مغازه ۴۰متری
ودیعه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرمدشت
اجاره مغازه ۴۰متری
اجاره ده متر مغازه به ناخن کار
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرمدشت
۲۶۰ متر سالن مناسب کارگاه و تولیدی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در خرمدشت
۲۶۰ متر سالن مناسب کارگاه و تولیدی
مغازه ۲۶ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرمدشت
مغازه ۲۶ متر
زیر پله یا مغازه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در خرمدشت
بعدی