رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در کوی زنبق کرج

مغازه کانکس بر خیابان بمساحت 15 متر مربع ویا بیشتر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی زنبق
مغازه کانکس بر خیابان بمساحت 15 متر مربع ویا بیشتر
۴۲ متر تجاری کوی زنبق
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در کوی زنبق
بلوارارم۶۵متر تجاری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی زنبق
متراژ ۲۴ متر ۲۴مترهم زیر زمین دارد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی زنبق
قصابی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی زنبق
قصابی
مغازه اجاره ای زنبق بر بلوار ارم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی زنبق
مغازه اجاره ای زنبق بر بلوار ارم
۵۵۵ متر با فضای اداری برای کارواش یا
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی زنبق
مغازه با۲۵مترزیرزمین مهرشهر زنبق
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در کوی زنبق
مغازه کوی زنبق 23متر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در کوی زنبق
بعدی