رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در مصباح کرج

مغازه ۱۶ متری خیابان فردوسی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مصباح
ارایشگاه زنانه سی سال سابقه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مصباح
واگذاری یافروش یکجا لوازم خرازی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مصباح
واگذاری یافروش یکجا لوازم خرازی
مغازه 60متر بلوار چمران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مصباح
مغازه بالکن دار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مصباح
اجاره مغازه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مصباح
اجاره مغازه
مغازه ۳۰ متری
ودیعه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مصباح
مغازه ۳۰ متری
مغازه ۲۷ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصباح
۳۵ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در مصباح
٢٥مترمغازه تجاری خ ذوب آهن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصباح
مغازه،۵۵متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصباح
مغازه،۵۵متری
زیرپله/ ۵ متر/ مصباح
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصباح
مغازه 24 متری پاساژ زکیخانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصباح
دارای انبار ۵ متری مناسب مزون و کارگاه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصباح
دارای انبار ۵ متری مناسب مزون و کارگاه
90متر مغازه بحر مصباح واگذار با اجناس
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصباح
90متر مغازه بحر مصباح واگذار با اجناس
۱۵۰مترو ۷۱متر جمع ۲۲۱
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در مصباح
گاراژ،۱۸۶متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصباح
بعدی