رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شاهین‌ویلا کرج

مغازه30مترمربع
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شاهین‌ویلا
مغازه پاساژ اجاره ای
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شاهین‌ویلا
مغازه پاساژ اجاره ای
مغازه اجاره ۲۱۰متر فوول بر خیابان اصلی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شاهین‌ویلا
مغازه اجاره ۲۱۰متر فوول بر خیابان اصلی
مغازه ۲۴متری رهن کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شاهین‌ویلا
مغازه ۵۰ متر با بر ۵.۵.
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شاهین‌ویلا
مغازه ۵۰ متر با بر ۵.۵.
اجاره مغازه 20 متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شاهین‌ویلا
۲۲ متر مفازه گوهر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاهین‌ویلا
۲۲ متر مفازه گوهر
**مغازه ۵۵ متری بر خیابان**
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاهین‌ویلا
مغازه تجاری مدرس جنوبی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاهین‌ویلا
۲۲ متر مغازه بلوار ظفر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاهین‌ویلا
۱۶۰ متر تجاری مناسب هایپر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاهین‌ویلا
۱۶۰ متر تجاری مناسب هایپر
اجاره مغازه ۳۰ متری در قلم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاهین‌ویلا
انبار
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاهین‌ویلا
انبار
مغازه ۳۲ متری بر خیابان اصلی قلم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شاهین‌ویلا
110 متر 5متر ارتفاع
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شاهین‌ویلا
۱۱۰ متر اصلی قلم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شاهین‌ویلا
مغازه ۴۰ متری اجاره ای
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شاهین‌ویلا
مغازه ۴۰ متری اجاره ای
اجاره زیر پله در قلم
ودیعه: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شاهین‌ویلا
اجاره زیر پله در قلم
مغازه ۴۰ متری اصلی شاهین ویلا
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شاهین‌ویلا
مغازه اماده به کار تمیز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شاهین‌ویلا
مغازه ۲۵ متر پرتردد منطقه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شاهین‌ویلا
مغازه ۲۵ متر پرتردد  منطقه
مغازه ۲۵ متری بحر اصلی قلم پاخور
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شاهین‌ویلا
۲۴ متر لوکیشن قلم
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شاهین‌ویلا
مغازه ۲۵متری برخ قلم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شاهین‌ویلا
بعدی