رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهرک اوج کرج

۱۲متر بالکن،۴۰متر مغازه،دستشویی،سرویس
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک اوج
حسن آباد خیابان شادی تخلیه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک اوج
مغازه ۷۲متری واقع در حسن اباد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک اوج
مغازه ۷۲متری واقع در حسن اباد
اجاره تجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک اوج
اجاره تجاری
مغازه ۲۶ متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک اوج
مغازه۷۵متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک اوج
مغازه۷۵متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک اوج
مغازه بالکن دار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک اوج
مغازه ۵۰ متر بهر خیابان اصلی شهرک اوج
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک اوج
مغازه ۵۰ متر بهر خیابان اصلی شهرک اوج
مغازه با سند تجاری 20 متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک اوج
مغازه با سند تجاری 20 متری
فروشگاه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک اوج
مغازه ۳ بر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک اوج
مغازه۳۴متری حسن آبادکرج
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک اوج
مغازه۳۴متری حسن آبادکرج
سه راه حسن آباد بین بوعلی 14 و 16
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک اوج
۲۰متر تجاری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک اوج
21 متر سقف 3 متر محله حسن آباد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک اوج
مغازه اجاره ای جنگلبانی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک اوج
مغازه رو به روی بازار روز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک اوج
مغازه رو به روی بازار روز
بعدی