تعدادی نیرو خدمه در باشگاه ورزشی بانوان

پرداخت ماهانه
۶ ساعت پیش در شیراز

خدمات خانم و آقا جهت کار در باشگاه ورزشی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ ساعت پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

استخدام باریستا در باشگاه ورزشی دهکده المپیک

پرداخت توافقی
۲۱ ساعت پیش در کرمانشاه

همکار خانم در بوفه باشگاه ورزشی زنانه

پرداخت ماهانه با بیمه
۲۳ ساعت پیش در تهران
همکار خانم در بوفه باشگاه ورزشی زنانه

ناخن کار جهت کار در باشگاه ورزشی واقع در پاسداران

پورسانتی/درصدی
۲ هفته پیش در تهران
ناخن کار جهت کار در باشگاه ورزشی واقع در پاسداران

سرمایه گذاری در باشگاه ورزشی بانوان

حداقل ۲۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرمانشاه
بعدی