رهن کامل ویلا و خانه ویلایی در کلاردشت

اجاره سالانه دربستی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
اجاره سالانه دربستی
سالیانه مستقل شیک در کلاردشت
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
سالیانه مستقل شیک در کلاردشت
سالانه مستقل دو واحدی کلاردشت
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
سالانه مستقل دو واحدی کلاردشت
سالانه مستقل شیک کلاردشت
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
سالانه مستقل شیک کلاردشت
ویلای مستقل بدون لوازم درکلاردشت
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ویلای مستقل بدون لوازم درکلاردشت
ویلای مستقل ۳خوابه رهن کامل درکلاردشت
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ویلای مستقل ۳خوابه رهن کامل درکلاردشت
سالیانه ویلا مستقل رهنی مناسب در کلاردشت
ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
سالیانه ویلا مستقل رهنی مناسب در کلاردشت
ویلا اجاره ، مستقل ، مبله با لوازم کامل ،
ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ویلا اجاره ، مستقل ، مبله با لوازم کامل ،
ویلایی کلاردشت لاهو400
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
ویلایی کلاردشت لاهو400
سالانه ویلا مستقل با لوازم در کلاردشت
ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
سالانه ویلا  مستقل  با لوازم در کلاردشت
کلاردشت ویلا دوطبقه رهن کامل
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
سالیانه ویلا مستقل با حیاط سازی شیک در کلاردشت
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
سالیانه ویلا مستقل با حیاط سازی شیک در کلاردشت
ویلا مستقل ، مبله ، 140 متر بنا ،
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
ویلا مستقل ، مبله ، 140 متر بنا ،
ویلا دو طبقه نوساز کلاردشت اجاره
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
ویلا دو طبقه نوساز کلاردشت اجاره
ویلا نوساز مستقل ،140 بنا 2خوابه، کلاردشت
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
ویلا نوساز مستقل ،140 بنا 2خوابه، کلاردشت
اجاره سالانه یک خوابه با دید به رودخانه در کلاردشت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
اجاره سالانه یک خوابه با دید به رودخانه در کلاردشت
ویلا مستقل شیک در کلاردشت
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
ویلا مستقل  شیک در کلاردشت
اجاره سالانه ۱۳۰ متری در کلاردشت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش
اجاره سالانه ۱۳۰ متری در کلاردشت
بعدی