اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در کرمان

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای،

۴۲,۵۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش

خودرودنا پلاس دنده ای ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
خودرودنا پلاس دنده ای ۱۴۰۱

دنا پلاس دنده ای ۹۹ صفر کیلومتر

۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا پلاس دنده ای ۹۹ صفر کیلومتر

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش

دنا پلاس صفر

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
دنا پلاس صفر

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

دنا پلاس تیپ ۲ فول آپشن

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش

دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۱

۱,۲۰۰ کیلومتر
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۱,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ هفته پیش
قبلیبعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در کرمان