خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام X22 در کرمانشاه

ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت مدل ۱۳۹۷
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت  مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۴۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت،صفرکیلومتر
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
ام وی ام ایکس ۲۲
۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۶
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
معاوضهX22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۴۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
معاوضهX22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۹
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۹
سواری x22 مدل۹۶اتومات اسپرت اکسلنت
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سواری x22 مدل۹۶اتومات اسپرت اکسلنت
خودرو ام وی ام x22مدل 97
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی