خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان پاترول 4 در در کرمانشاه

خودرو پاترول مدل۶۳ به شرط
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
۲۴۵,۲۲۳ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
پاترول 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۴،بدون رنگ، سالم
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پاترول 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۴،بدون رنگ، سالم
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول چهار در شش سیلندر مدل ۷۲ دو گانه CNG
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول چهار در شش سیلندر مدل ۷۲ دو گانه CNG
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در، مدل ۱۳۷۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۶
۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۶
نیسان پاترول آفرود 4 در 6 سیلندر معاوضه با سواری
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول آفرود 4 در 6 سیلندر معاوضه با سواری
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
۲۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
بعدی