خرید و فروش و قیمت خودرو سمند سورن ELX در کرمانشاه

سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
۹,۶۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
۱۲,۶۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۱
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۱
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۱
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴ بیرنگ
۲۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴ بیرنگ
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
سورن elx عروسک معاوضه
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سورن elx عروسک معاوضه
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
سورن داشبورد سوناتایی
۱۸۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سورن داشبورد سوناتایی
سمند سورن elx
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۰
۵۲,۰۵۸ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۰
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
۱۰,۸۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سورن Elx
۷۱,۷۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سورن Elx
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۱
سمند سورن ELX توربو شارژ،کلاس 2 مدل ۱۳۹۷
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ،کلاس 2 مدل ۱۳۹۷
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX ef7، مدل ۱۳۹۹
۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
سمند سورن ELX (موتور EF7)، مدل ۱۳۹۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX (موتور EF7)، مدل ۱۳۹۱
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۷
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی