رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، بیشتر از ۱۰۰ متر، در کرمانشاه

۱۵۰ متری مرکزی خیابان نهم
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
۱۵۰ متری مرکزی خیابان نهم
۱۵۰متر فرهنگیان ۲ بر خیابان اصلی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
۱۵۰متر فرهنگیان ۲ بر خیابان اصلی
آپارتمان 110 متر بر اصلی رودکی سه بر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان 110 متر بر اصلی رودکی سه بر
آپارتمان ١٢٥ متر گلستان
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ١٢٥ متر گلستان
اپارتمان ۱۰۰ متری کارمندان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اپارتمان ۲طبقه درمعلم
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
اپارتمان ۲طبقه درمعلم
اجاره اپارتمان زیباشهر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
125 متری تک واحدی چغامیرزا فاز 2
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
125 متری تک واحدی چغامیرزا فاز 2
خانه تعاون ۲
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
تک واحدی کلید نخورده بر خیابان در فرهنگیان فاز2
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری
تک واحدی کلید نخورده بر خیابان در فرهنگیان فاز2
رهن و اجاره تک واحدی سره شهرک ژاندارمری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
۱۷۰ متری ویلایی بلوار وحدت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان صدرا شیک
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
آپارتمان ۱۸۷متری کارمندان ایستگاه۲
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش
اپارتمان ۱۲۰متری میدان مرکزی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
آپارتمان 110 متری نوبهار مرکزی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان 110 متری نوبهار مرکزی
آپارتمان ۱۸۰ متری گلستان بر خیابان اجاقی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان ۱۸۰ متری گلستان بر خیابان اجاقی
اجاره اپارتمان ۱۱۰متری فول گلستان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره اپارتمان ۱۱۰متری فول گلستان
رهن و اجاره واحد ۱۰۶متر، سه خوابه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
یک واحد مسکونی بر خیابان کارگر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
یک واحد مسکونی بر خیابان کارگر
آپارتمان فول امکانات مرکزی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان 110 متری متخصصین
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش
آپارتمان 110 متری متخصصین
160 متر تکواحدی/نورگیری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
160 متر تکواحدی/نورگیری
۱۰۵متر کارمندان فول امکانات/تخلیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
۱۰۵متر کارمندان فول امکانات/تخلیه
بعدی