رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۲۰ متر در کرمانشاه

مغازه جهت کسب و کار
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه اجاره ۲۰ متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه اجاره ۲۰ متر
مغازه ۱۶متری واقع‌در رشیدی سیگارومیوه فروشا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مغازه ۱۶متری واقع‌در رشیدی سیگارومیوه فروشا
مغازه ۱۳ متری واقع در نبش ۲۰ متری نهالستان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مغازه ۱۳ متری واقع در نبش ۲۰ متری نهالستان
غرفه شال و روسری جهت اجاره واقع در مانتوسرای ژاکوب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
غرفه شال و روسری جهت اجاره واقع در مانتوسرای ژاکوب
مغازه دبیر اعظم پاساژ حافظ
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مغازه دبیر اعظم  پاساژ حافظ
مغازه،۲۰متر،خیابان مکانیک ها
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مغازه یا پارکینگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش
باصابقه پاساژ بچه گانه پاساژ خانوم کوچولو مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
باصابقه  پاساژ بچه گانه  پاساژ خانوم کوچولو مغازه
مغازه۲۰ متری دونبش بر خیابان ۱۸متری نیازی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
مغازه۲۰ متری دونبش بر خیابان ۱۸متری نیازی
مغازه 18 متری شهرک نساجی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
مغازه ، ۱۴ متری ، خیابان گمرک ، جنب رستوران سوری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
۱۵متر شهرک پرواز
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره مغازه 22بهمن سیمتری دوم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
مغازه دولت آباد پاساژ شیرودی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه رهن و اجاره شهرک دادگستری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
غرفه ۶متری بازار روزمسکن
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
غرفه ۶متری بازار روزمسکن
مغازه دبیراعظم پاساژ حافظ
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه دبیراعظم پاساژ حافظ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
مغازه ۱۸ متری با کل امتیازات
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۱۸ متری با کل امتیازات
پاساژ گل طبقه اول ۲۰ متر
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه پاساژ ارگ
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه فرهنگیان فاز۲
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۱۰ متر مسکن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بعدی