رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۴۰ متر در کرمانشاه

مغازه 24متری تجاری شهرک شهرداری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش
رهن و اجاره مغازه در تکاور
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره مغازه  در تکاور
مغازه ، ۱۲ متر ، شهرک نوکان
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مغازه ، ۱۲ متر ، شهرک نوکان
رهن و اجاره مغازه ۳۶متری دولت ابادبر خ هلال احمر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
20متر مغازه الهیه قلعه کهنه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
20متر مغازه الهیه قلعه کهنه
مغازه ارگ کرمانشاه
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مغازه ارگ کرمانشاه
واگذاری مغازه با تمامی وسایل
ودیعه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
واگذاری مغازه با تمامی وسایل
اجاره ی مغازه در پاساژ سروش
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
انبار ۱۵ متری با کرکره مکانیکی شهرک معلم
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
مغازه ۲۰متری،فرهنگیان فازیک،بلواراصلی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
معازه ۱۵ متری ،مسکن،بر خیابان گلستان
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
مغازه 18متر خیابان سیروس
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
40 متر مغازه بر اصلی نوبهار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
40 متر مغازه بر اصلی نوبهار
مغازه ۲۶ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
مغازه خیاطی وپارچه فروشی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه خیاطی وپارچه فروشی
مغازه ۲۲متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۲۵متری برخیابان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۲۵متری برخیابان
مغازه ۲۰متر بالکن دسشوی اب برق گاز کوچه دبیری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۱۴ متری خیابان مدرس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۱۴ متری خیابان مدرس
رهن کامل مغازه در پاساژ شهلایی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
واگذاری پوشاک بچگانه کامل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
واگذاری پوشاک بچگانه کامل
دکه درب بیمارستان بیستون
ودیعه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۴۰ متری بربلوار طاقبستان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۴۰ متری بربلوار طاقبستان
بعدی