رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۵۰ متر در کرمانشاه

باصابقه پاساژ بچه گانه پاساژ خانوم کوچولو مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
باصابقه  پاساژ بچه گانه  پاساژ خانوم کوچولو مغازه
مغازه۲۰ متری دونبش بر خیابان ۱۸متری نیازی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مغازه۲۰ متری دونبش بر خیابان ۱۸متری نیازی
مغازه 18 متری شهرک نساجی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه ، ۱۴ متری ، خیابان گمرک ، جنب رستوران سوری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
40 متر مغازه بر اصلی نوبهار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
40 متر مغازه بر اصلی نوبهار
مغازه حافظیه بر خیابان ۴۵متری دوم
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
مغازه حافظیه بر خیابان ۴۵متری دوم
۱۵متر شهرک پرواز
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
40 متری مغازه با 20 متر بالکن زیبا شهر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اجاره مغازه 22بهمن سیمتری دوم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مغازه 40 متری بر بلوار صیاد شیرازی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
مغازه 40 متری بر بلوار صیاد شیرازی
مغازه دولت آباد پاساژ شیرودی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مغازه ۵۰ متری در کارمندان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
مغازه رهن و اجاره شهرک دادگستری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش
غرفه ۶متری بازار روزمسکن
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
غرفه ۶متری بازار روزمسکن
مغازه دبیراعظم پاساژ حافظ
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
مغازه دبیراعظم پاساژ حافظ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش
مغازه دبیر اعظم پاساژ حافظ
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
مغازه ۳۲متر کف۱۶متر بالکن
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
مغازه ۱۸ متری با کل امتیازات
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
مغازه ۱۸ متری با کل امتیازات
پاساژ گل طبقه اول ۲۰ متر
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
مغازه پاساژ ارگ
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
مغازه ۲۵متربازارچه اول پردیس دارای آب برق گاز
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
مغازه
ودیعه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
مغازه فرهنگیان فاز۲
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
بعدی