حیوانات مزرعه در خواف روی دیوار

قوچ فروشـی
توافقی
۴ ساعت پیش
قوچ فروشـی
بوقلمون
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
بز سانن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بوقلمون تخم کنی برنز
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بوقلمون تخم کنی برنز
۲خروس لاری و۵تا مرغ لاری نسل فروشی
توافقی
۴ روز پیش
۲خروس لاری و۵تا مرغ لاری نسل  فروشی
بز پاکستانی
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
بز پاکستانی
خروس جوان فروشی.
توافقی
هفتهٔ پیش
گوسفند
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گوسفند
فروشی خر
توافقی
هفتهٔ پیش
فروشی خر
بز سانن
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بز سانن
**میش جهت قربانی**
توافقی
هفتهٔ پیش
بز سانن جوان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یه گوسفند چاق
۳۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یه گوسفند چاق
گوسفند فروشی
توافقی
هفتهٔ پیش
گوسفند فروشی
مرغ و خروس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مرغ و خروس
شتر
توافقی
۲ هفته پیش
شتر
کره خر و ماده خر جوان به فروش میرسد
توافقی
۲ هفته پیش
کره خر و ماده خر جوان به فروش میرسد
مرغ هفت ماهه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مرغ هفت ماهه
خروس لاری اصل
توافقی
۲ هفته پیش
خروس لاری اصل
بز بزغاله یکسال جوان فروشی
جهت معاوضه
۲ هفته پیش
شیشک فروشی
توافقی
۲ هفته پیش
شیشک فروشی
خروس و مرغ محلی
جهت معاوضه
۲ هفته پیش
خروس و مرغ محلی
شترمرغ کوشتی وسه نیم ماهه دارم
جهت معاوضه
۲ هفته پیش
شترمرغ کوشتی وسه نیم ماهه دارم
قوچ کار
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
قوچ کار
بعدی