اتصال برقرار شد

آهن آلات و ضایعات

خریدار همه نوع آهن ضایعات و فلزات رنگی و انباری...

کارکرده
۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه خریدار ضایعات آهن آلات در تهران
خریدار همه نوع آهن ضایعات و فلزات رنگی و انباری...

حمل نخاله و خرید ضایعات آهن آلات

نردبان شدهدر تهران
حمل نخاله و خرید ضایعات آهن آلات

آهن آلات و فلزات خود را به کارخانه بفروشید

کارکرده
۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه خریدار ضایعات آهن در تهران
آهن آلات و فلزات خود را به کارخانه بفروشید

خرید انواع آهن آلات و ضایعات و فلزات رنگی

کارکرده
رایگان
نردبان شدهدر تهران
خرید انواع آهن آلات و ضایعات و فلزات رنگی

خریدار آهن آلات و ضایعات

کارکرده
۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار آهن آلات و ضایعات

خرید فروش ضایعات آهن الات و فلزات رنگی

کارکرده
۱۹,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید فروش ضایعات آهن الات و فلزات رنگی

خرید فروش ضایعات اهن الات و فلزات رنگی

کارکرده
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در تهران
خرید فروش ضایعات اهن الات و فلزات رنگی

خریدار ضایعات آهن و فروش آهن آلات دست دوم

کارکرده
۱۸,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار ضایعات آهن و فروش آهن آلات دست دوم

خرید کیس مانیتور دستگاه کپی چاپ پرینتر جوش

کارکرده
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه ضایعات آهن الات و آلومینیوم در تهران
خرید کیس مانیتور دستگاه کپی چاپ پرینتر جوش

خریدار ضایعات آهن آلات مس آلومینیوم و فلزات تهران

کارکرده
۱۸,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار ضایعات آهن آلات مس آلومینیوم و فلزات تهران

خریدار آلمنیوم برنج مس آهن آلات و غیره

کارکرده
۱۹,۷۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه ضایعات قائم در تهران
خریدار آلمنیوم برنج مس آهن آلات و غیره

خرید ضایعات و آهن آلات مستعمل

کارکرده
۱۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
خرید ضایعات و آهن آلات مستعمل

خریدار انواع ضایعات و آهن آلات و فلزات رنگی

کارکرده
۱۵ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار انواع ضایعات و آهن آلات و فلزات رنگی

خریدار آهن الات و ضایعات (( آقای خدایی))

نیازمند تعمیر
۱۷,۱۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار آهن الات و ضایعات (( آقای خدایی))

فروش آهن آلات تانک درب و ضایعات آهن

دیروز در اهواز
فروش آهن آلات تانک درب و ضایعات آهن

خرید فروش ضایعات آهن آلات آلومینیوم استیل و...

کارکرده
۱۹,۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید فروش ضایعات آهن آلات آلومینیوم استیل و...

خریدار المینیوم لوله چدن ...

نو
۹۰۹ تومان
فروشگاه خرید اهن الات و ضایعات در تهران
خریدار المینیوم لوله چدن ...

خرید فروش ضایعات آهن آلات آلومینیوم استیل و...

کارکرده
۱۹,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید فروش ضایعات آهن آلات آلومینیوم استیل و...

خریدار انواع آهن الات و ضایعات

کارکرده
۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار انواع آهن الات و ضایعات

خریدار آهن آلات وضایعات پلاستیک.کاغذ.کارتن وفلزات

نردبان شدهدر تهران
خریدار آهن آلات وضایعات پلاستیک.کاغذ.کارتن وفلزات

خرید انواع آهن آلات و ضایعات و فلزات رنگی

کارکرده
رایگان
نردبان شدهدر تهران
خرید انواع آهن آلات و ضایعات و فلزات رنگی

خرید وفروش انواع ضایعات آهن آلات و فلزات رنگی

کارکرده
۱۸,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
خرید وفروش انواع ضایعات آهن آلات و فلزات رنگی

خرید ضایعات چوب و آهن آلات

کارکرده
۱۸,۸۸۸,۸۸۸ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید ضایعات چوب و آهن  آلات

خریدار آهن آلات وضایعات وتخریب ساختمان

نردبان شدهدر تهران
خریدار آهن آلات وضایعات وتخریب ساختمان
پیشنهاد جستجوی جدید
اهن الات و ضایعات
در عمده‌فروشی
کمتر از ۵ آگهی
اهن الات و ضایعات
در خدمات
کمتر از ۵ آگهی
اهن الات و ضایعات
در خدمات
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

آهن آلات و ضایعات