اتصال برقرار شد

استخدام در آژانس هواپیمایی

کار در آژانس هواپیمایی (کارمند) پس از آموزش

پرداخت توافقی با بیمه
دیروز در تهران
کار در آژانس هواپیمایی (کارمند) پس از آموزش

کارمند و کارآموز فروش تور در آژانس هواپیمایی

پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران
امکان ارسال رزومه

کار در آژانس هواپیمایی(کارشناس)پس از آموزش

پرداخت توافقی با بیمه
پریروز در تهران

استخدام رسمی در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در تهران

استخدام کارمند ویزا در آژانس هواپیمایی

حداقل ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در آژانس هواپیمایی

حداقل ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در تهران
منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در آژانس هواپیمایی
امکان ارسال رزومه

استخدام کاراموز در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در تهران
استخدام کاراموز در آژانس هواپیمایی
امکان ارسال رزومه

استخدام کارمند در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۵ روز پیش در مشهد
استخدام کارمند در آژانس هواپیمایی

مدیر تور و کانتر فروش تور خارجی در آژانس هواپیمایی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تهران
مدیر تور و کانتر فروش تور خارجی در آژانس هواپیمایی
امکان ارسال رزومه

سرمایه گذاری در آژانس هواپیمایی

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در مشهد
سرمایه گذاری در آژانس هواپیمایی

کاراموزی در آژانس هواپیمایی

پورسانتی/درصدی با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

کارمند تولید محتوا در آژانس هواپیمایی (فقط حضوری)

پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
کارمند تولید محتوا در آژانس هواپیمایی (فقط حضوری)

حسابداری آژانس هواپیمایی در میرداماد

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران

منشی آژانس هواپیمایی در میرداماد

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

سرمایه گذاری در اژانس هواپیمایی

پرداخت توافقی
هفتهٔ پیش در مشهد

استخدام کارمند و کار اموز در اژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در مشهد
استخدام کارمند و کار اموز در اژانس هواپیمایی

نیرو خدماتی در آژانس هواپیمایی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران

نیرو جهت کار در آژانس هواپیمایی

پورسانتی/درصدی با بیمه
۲ هفته پیش در مشهد

استخدام در آژانس هواپیمایی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
استخدام در آژانس هواپیمایی
امکان ارسال رزومه

استخدام در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در مشهد
استخدام در آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند و کارآموز خانم در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در مشهد
استخدام کارمند و کارآموز خانم در آژانس هواپیمایی

استخدام در آژانس هواپیمایی

پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در تهران

نیرو خدمات و نظافت در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در مشهد
نیرو خدمات و نظافت در آژانس هواپیمایی

استخدام خانم در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در تهران
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام در اژانس هواپیمایی
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
بعدی