رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در خرم‌آباد

در حال دریافت ...
پارکینگ 120 متری گلدشت
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مغازه صنوف قاضی
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مغازه 10متر علوی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مغازه 15متری
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
رهن واجاره مغازه پشته حسین آباد
ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره پارکینگ
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
باشگاه بدنسازی ۲۵۵ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اجاره مغازه دونبش
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
30متر مغازه اسدآبادی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
مغازه به مساحت ۲۴ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
اجاره مغازه انقلاب کوچه مطهری روبروی دلفانی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اجاره مغازه زیرزمین‌گلدشت
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
مغازه ۱۴۰ متر خیابان رازی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
مغازه درشهرک صنوف
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
اجاره مغازه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش
مغازه ۱۴ متری
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سالن ۱۰۰ متری جهت اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
سالن ۱۰۰ متری جهت اجاره
اجاره یک دهنه مغازه بصورت رهن واجاره،رهن خالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۲ ساعت پیش
اجاره مغازه درسبزه میدان پاساژ ابوذر طبقه همکف
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
مغازه
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
45 مترمغازه روبرو دریاچه شاپوری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
45 مترمغازه روبرو دریاچه شاپوری
150 متر مغازه زیر زمین روبرو دریاچه شاپوری 150 متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ده متر خیابان جلال
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ده متر خیابان جلال
مغازه اجاره ای
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
در حال دریافت ...
قبلیبعدی