رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در خرم‌آباد

در حال دریافت ...
مغازه قاض اباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
مغازه قاض اباد
سه راه اسد ابادی بالاتراز فروشگاه افق کوروش
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
#اجارۀ مغازۀ خوش‌موقعیت 9 متری در پاساژ 4راه بانک
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
#اجارۀ مغازۀ خوش‌موقعیت 9 متری در پاساژ 4راه بانک
مغازه اجاره ای
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مغازه اجاره ای
نانوایی لواش
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پیلوت مناسب انبار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
۱۸۰ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه 15 متری ناصرخسرو
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه ربروری درب اصلی بیمارستان شهید رحیمی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش
مغازه ربروری درب اصلی بیمارستان شهید رحیمی
معازه ۱۵ متر شهرک پارسیلون
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مغازه بر خیابان اصلی گلدشت
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تجاری طبقه بالا واقع درگلدشت شرقی میدان فردوسی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تجاری طبقه بالا واقع درگلدشت شرقی میدان فردوسی
مغازه تجاری واقع درگلدشت شرقی خیابان فردوسس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
۱۳۰متر پیلوت گلدشت جهت انبار.املاک بزرگ یکتا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جزایری گلبرگ 4
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش
مغازه جزایری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش
اجاره مغازه در شهرک صنوف قاضی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
اجاره مغازه در شهرک صنوف قاضی
مغازه 70 متری بر خیابان اصلی انقلاب تمیز مرتب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مغازه شریعتی روبروی پارک
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
#اجارۀ مغازۀ خوش‌موقعیت 9 متری در پاساژ 4راه بانک
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
#اجارۀ مغازۀ خوش‌موقعیت 9 متری در پاساژ 4راه بانک
مغازه ۱۶ متر مربع کرگانه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
واگذاری مغازه میوه فروشی با تمام وسایل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۴ ساعت پیش
مغازه ۵۰ متر شیک ومرتب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
اجاره انبار شهدا غربی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
اجاره انبار شهدا غربی
بعدی