خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری تا ۱۰۰ متر در کیش

فروش دفتر اداری ۶۴ متر، مجتمع پادنا
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش دفتر اداری ۶۴ متر، مجتمع پادنا
آپارتمان اداری بر بلوار اصلی
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان اداری بر بلوار اصلی
اداری/مجتمع بیست
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
فرصت جهت سرمایه گذاری در کیش
توافقی
هفتهٔ پیش
اداری 56 متری، میدان سعدی
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دفتر اداری بازار شارستان
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
فروش دفتر اداری ۹۳ متر، رویا مال
توافقی
۲ هفته پیش
فروش دفتر اداری ۹۳ متر، رویا مال
آپارتمان با موقعیت اداری .میدان سعدی.
توافقی
۲ هفته پیش
فروش دفتر اداری ۶۴ متر، مجتمع خدماتی پادنا
توافقی
۲ هفته پیش
فروش دفتر اداری ۶۴ متر، مجتمع خدماتی پادنا
۵۹ متر اداری برج مونا دید دریا آیدین قره حسنلو
۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
بلوار اندیشه.واحد اداری
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
بلوار اندیشه.واحد اداری
اداری گلدیس
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اداری مرکزشهر نوساز
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اداری مرکزشهر نوساز
شارستان دفتر ادارى ٢٦ متر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دفتراداری۸۵مترمرکزشهر
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش اداری مرکز شهر (مهرداد اکبری)
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اداری گلدیس
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اداری گلدیس
مرکز شهر اداری ۳۵ متری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اداری گلدیس
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
قبلیبعدی