رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در کیش

در حال دریافت ...
ارایشگاه مردانه اماده واگذاری میباشد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
ارایشگاه مردانه اماده واگذاری میباشد
آپارتمان رو به دریا
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
واحد اداری مجتمع بیست
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
۱۳۰متر مرکزشهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دفتر اداری ٥٦متر مرکز شهر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دفتر اداری
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
دفتر اداری
۵۴ متر اداری مجتمع بانکها خیابان دادگستری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۵۸متر آب و برق
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
هوم آفیس خلیج فارس 125m
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۱۱۰ متر اداری بر خیابان سنایی(مجتمع بانکها)
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۵۵متر گلدیس
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۸۸متر امیرکبیر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اداری جنب پادنا ۱۱۰ متر
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش
رهن کامل اداری، 60 متری
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش
رهن و اجاره ۳۵ متر اداری مرکز شهر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
واحد اداری
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش
واحد اداری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش
۶۰متر گلدیس
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی