اجاره و خرید همکف و زیر همکف

تکاوران 50 متر زیر همکف (آسایش والاییان)

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آسایش والاییان جنوبی در تهران

75 متر حیاط دلباز اختصاصی تهرانپارس شرقی زیر همکف

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور صحراپور در تهران
75 متر حیاط دلباز اختصاصی تهرانپارس شرقی زیر همکف

۵۰ متر زیر همکف فقط (مناسب انبار )

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فرزانه سعیدی در تهران

۲۰۰متر/زیر همکف/پونک/انواع مشاغل

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
۲۰۰متر/زیر همکف/پونک/انواع مشاغل

واحد۲۰۰ متری زیر همکف مناسب برا تمام کارها

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جا به جا در تهران
واحد۲۰۰ متری زیر همکف مناسب برا تمام کارها

اجاره آپارتمان تخلیه زیر همکف با لوازم

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره آپارتمان تخلیه زیر همکف با لوازم

۶۵ متر ۱ خوابه زیر همکف

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
۶۵ متر ۱ خوابه زیر همکف

اجاره زیر همکف ۶۰ متری ۲خواب مجرد یا خانواده

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک روزبهانی MMR در تهران

آپارتمان زیر زمین ۶۵متر لادن شهرآرا

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک حسن پور در مشهد
آپارتمان زیر زمین ۶۵متر لادن شهرآرا

٩٠متر موقعیت ادراری زیر همکف

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک تعاونی مسکن غرب تهران منطقه ۲۲ در تهران
٩٠متر موقعیت ادراری زیر همکف

اپارتمان ۵۰ متری تک واحدی با زیر همکف

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک همپا در تهران
اپارتمان ۵۰ متری تک واحدی با زیر همکف

65 متر زیر همکف امامت /مناسب گیم نت

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور امیرحسین عرب شاهی در مشهد
65 متر زیر همکف امامت /مناسب گیم نت

واحد زیر همکف فرجام ابتدای اردیبهشت و سراج

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک عبداللهی در تهران
واحد زیر همکف فرجام ابتدای اردیبهشت و سراج

۵۰مترآپارتمان زیر همکف ۹مترحیاط

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران

پارکینگ اختصاصی مسقف زیر همکف

ودیعه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
پارکینگ اختصاصی مسقف زیر همکف

75مترهمکف در پیروزی20

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سراسری توسن در مشهد
75مترهمکف در پیروزی20

مایل به اجاره زیر همکف زیر زمین

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
مایل به اجاره زیر همکف زیر زمین

مسکونی یا اداری سجاد 50 متر زیر همکف لوکیشن

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مشهد

رهن و اجاره زیر زمین 150 متر سقف بلند عامل

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سعید طوسی در مشهد
رهن و اجاره زیر زمین 150 متر سقف بلند عامل

همراهی در خرید و اجاره

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران

۷۰متر طبقه همکف با۳۰مترحیاط نزدیک به حاشیه صیاد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مشهد

۱۱۰ متر زیر همکف حتی اجاره به مجرد

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور راد در تهران
۱۱۰ متر زیر همکف حتی اجاره به مجرد

زیر زمین با موقعیت تجاری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تهران
زیر زمین با موقعیت تجاری

40مترحیاط اختصاص با4مارانباری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مشهد
بعدی