رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در ملایر

در حال دریافت ...
اجاره واحد تجاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
اجاره واحد تجاری
آپارتمان اداری تجاری فخریه جهت مشاغل پزشکی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره مطب پارک چمران
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان میدان فخریه اداری یا مطب
ودیعه: ۱۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آپارتمان میدان فخریه اداری یا مطب
مطب کلینیک آزمایشگاه و مشاغل مربط
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه تجاری مساحت ۳۱ متر، نوساز
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه تجاری   مساحت ۳۱ متر، نوساز
مغازه کمربندی بروجرد اجاره داده میشود
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
زیر زمین 140 متر تجاری.
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زیر زمین 140 متر تجاری.
مطب و دفتر کار 50 متری ،تجاری ، اداری بر فخریه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مطب و دفتر کار 50 متری ،تجاری ، اداری بر فخریه
اداری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی