خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در ۱۷ شهریور مشهد

اپارتمان ۶۵متری (خواجوی) ۱۷سهریور
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
اپارتمان ۶۵متری (خواجوی) ۱۷سهریور
آپارتمان۱۴۶متر/۳خواب/فول حاشیه نسترن
توافقی
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
آپارتمان۱۴۶متر/۳خواب/فول حاشیه نسترن
آپارتمان۱۵۵متری۳خواب نوسازشیک فول واقع درخ نسترن
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
70متری اوایل نسترن
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
70متری اوایل نسترن
فروش آپارتمان حاشیه نسترن
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
آپارتمان۱۱۰متری دوخواب صفرفول واقع درخیابان یاران
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
آپارتمان خیابان یاران
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
آپارتمان خیابان یاران
اپارتمان۱۳۲متر/۳خواب/صفر واقع در نسترن
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
یک واحد اپارتمان دو خواب نزدیک حرم مطهر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ۱۷ شهریور
یک واحد اپارتمان دو خواب نزدیک حرم مطهر
آپارتمان۱۴۵متری۳خواب صفرفول واقع درخیابان یاران
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
سهام(سهم)قطار شهری مشهد
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ۱۷ شهریور
سهام(سهم)قطار شهری مشهد
آپارتمان ۱۳۰متر تراس بزرگ طبقه اول خیابان صدر
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ۱۷ شهریور
آپارتمان ۱۳۰متر تراس بزرگ طبقه اول خیابان صدر
آپارتمان۱۳۰مترسه خواب صفرشیک فول واقع درخ چمن
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
آپارتمان۱۰۷مترطبقه اول دوخواب صفرواقع درخیابان صدر
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
۱۳۰ متر آپارتمان فول امکانات نزدیک حرم
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ۱۷ شهریور
اپارتمان 4طبقه3طبقه 125متری طبقه همکف85متری
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ۱۷ شهریور
96متری فول یاران
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
96متری فول یاران
واقع خیابان یاران
توافقی
۳ روز پیش در ۱۷ شهریور
اپارتمان بینالود مشهد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ۱۷ شهریور
اپارتمان بینالود مشهد
اپارتمان۱۳۲متری۳خوابه صفر تک واحدی نسترن
توافقی
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
اپارتمان۱۳۲متری۳خوابه صفر تک واحدی نسترن
آپارتمان 110 متری تک واحدی شیک
توافقی
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
آپارتمان 110 متری تک واحدی شیک
آپارتمان درمجموعه قطارشهری شهیدصدر
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ۱۷ شهریور
آپارتمان درمجموعه قطارشهری شهیدصدر
آپارتمان۸۰متر/۲خواب/فول واقع در یاران
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
آپارتمان65متر/۱خواب/شیک واقع در نسترن
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
آپارتمان65متر/۱خواب/شیک واقع در نسترن
بعدی