۲۵متر مغازه سردونبش شهرک حجت

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور میلادزارع در حجت
۲۵متر مغازه سردونبش شهرک حجت
۱

واگذاری کبابی به متراژ ۴۵۰ با تمامی لوازم و وسایل

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت

۶۰ متر

هفتهٔ پیش در حجت

مغازه حاشیه بلوارتوس

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت

مغازه حاشیه زارع ۲۹ متر

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک تخت جمشید در حجت

مغازه اب برق گاز کامل

۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حجت
مغازه اب برق گاز کامل
۵

مغازه شهرک حجت

۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
مغازه شهرک حجت
۳

مغازه حاشیه اصلی

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
مغازه حاشیه اصلی
۴

فروش انبار تجاری به همراه دفتر اداری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
فروش انبار تجاری به همراه دفتر اداری
۹

فروش انبار مجهز به همراه دفتر اداری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
فروش انبار مجهز به همراه دفتر اداری
۱۱

مغازه ،۹۵ متری

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور علیرضا فاتح در حجت
مغازه ،۹۵ متری
۲

مغازه ۲۱متری شهرک حجت

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت
مغازه ۲۱متری شهرک حجت
۱۰

مغازه شهرک حجت 95 متری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت
مغازه شهرک حجت 95 متری
۷

فروش مغازه

۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت

مغازه 125متر شیک تازه ساز

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت

فروش آشپزخانه و کل ملک

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت

۱۲مترمغازه شهرک حجت توس ۴۱و۴۳

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در حجت

70 متری

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور علیرضا محسنیان در حجت
70 متری
۴
قبلیبعدی