مغازه 26متر حاشیه خیابان اصلی

نردبان شدهدر موسوی قوچانی
مغازه 26متر حاشیه خیابان اصلی
۴

۱۵۰متر تجاری اداری سه نبش ازادشهر عادلی

۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک زمانیان در موسوی قوچانی
۱۵۰متر تجاری اداری سه نبش  ازادشهر  عادلی
۳

مغازه 20متری معاوضه با ماشین

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در موسوی قوچانی
مغازه 20متری معاوضه با ماشین
۱
قبلیبعدی