خرید و فروش املاک اداری، تجاری در طبرسی شمالی مشهد

مغازه طبرسی شمالی۳نبش پارک
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
مغازه طبرسی شمالی۳نبش پارک
مغازه ۱۴متر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۱۴متر
مغازه منطقعه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در طبرسی شمالی
مغازه  منطقعه
فروش مغازه نقلی دونبش با تجاری دائم
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
فروش مغازه نقلی دونبش با تجاری دائم
۱۵متر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
زمین باغی برزش آباد 1
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
مرغداری صنعتی گوشتی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
مغازه
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
مغازه حاشیه طبرسی شمالی۱۲
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
سلام‌باغ‌۳۰۰متری‌فروشی
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
سلام‌باغ‌۳۰۰متری‌فروشی
مغازه ۶۰متردر حاشیه ۴
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۶۰متردر حاشیه ۴
مغازه 13مترمربع
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه 13مترمربع
مغازه ۱۴۰ متری بازسازی شده شیک
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۱۴۰ متری بازسازی شده شیک
مغازه ۱۲متر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۲۲ متر حاشیه بلوار طبرسی
توافقی
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۲۲ متر حاشیه بلوار طبرسی
طبرسی شمالی ۹مغازه ۱۱۰متر در ۲در بند
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
فروش گلخانه زیر کشت محصول
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی شمالی
فروش گلخانه زیر کشت محصول
مغازه فروشی
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه فروشی
واگذاری مغازه دکوری جات
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه دکوری جات
مغازه فروشی
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
مغازه فروشی
مغازه ملکی طبرسی شمالی۷
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
مغازه ملکی طبرسی شمالی۷
۲۰۸ متر عرض۸ متر ششدانگ سال ۱۳۵۴ دفترچه منگوله دار
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
زمین باغی دور دیوار برزش آباد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
زمین باغی دور دیوار برزش آباد
مغازه واقع درطبرسی شمالی ۱۴حاشیه خیابان بیست متری
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
بعدی