خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در امام خمینی مشهد

باغ تازه تاسیس دوساله

دیروز در امام خمینی

معدن و کارخانه سولفات سدیم ۳۶ هکتار

۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام خمینی
معدن و کارخانه سولفات سدیم ۳۶ هکتار
۶

زمین کشاورزی باغ پسته 48ساعت اب

توافقی
پریروز در امام خمینی

زمین شهرک کاویان ۲ صنعتی

۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام خمینی

زمین صنعتی ب متراژ6هکتارفروشی

نردبان شدهدر امام خمینی
زمین صنعتی ب متراژ6هکتارفروشی
۹

گاوداری در فریمان مجتمع شفق میباشد

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امام خمینی
گاوداری در فریمان مجتمع شفق میباشد
۶
بعدی

نمایش نقشه