خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در کشاورز مشهد

سوله.زمین حاشیه حسن شهاب.معاوضه.مجتمع صنعتی

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در کشاورز

کشاورز ۹ دونبش . چهارراه سوم

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در کشاورز
کشاورز ۹ دونبش . چهارراه سوم
۳

فروش زمین ملکی در ابعاد مختلف،طرحچی،حسن شهاب،بهار

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک محمدنیا در کشاورز
فروش زمین ملکی در ابعاد مختلف،طرحچی،حسن شهاب،بهار
۱

فروش زمین بافت سوله سازی،خین عرب،حسن شهاب

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک محمدنیا در کشاورز
فروش زمین بافت سوله سازی،خین عرب،حسن شهاب
۷

فروش زمین،مناسب سوله،حاشیه آسفالت حسن شهاب و بهار

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک محمدنیا در کشاورز
فروش زمین،مناسب سوله،حاشیه آسفالت حسن شهاب و بهار
۳

سوله ۳۰۰ متری کوچه عریض حسن شهاب

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کشاورز

زمین دو نبش

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

انبار فروشی

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

کارگاه/فروشی

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

زمین شکار کشاورز3

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

زمین حاشیه کشاورز 9

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

زمین فروشی

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

کارگاه/فروش

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

زمین فروشی (کشاورز9)

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

زمین

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

سوله/فروشی

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

سوله/فروشی

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سبحان مهدی زاده در کشاورز

سوله زمین 1500متر حاشیه طرحچی 23

توافقی
آژانس املاک آسمان در کشاورز
سوله زمین 1500متر حاشیه طرحچی 23
۱

سوله زمین کشاورز9

توافقی
آژانس املاک آسمان در کشاورز
سوله زمین کشاورز9
۲

فروش زمین جهت ساخت سوله،طرحچی،حسن شهاب

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک محمدنیا در کشاورز
فروش زمین جهت ساخت سوله،طرحچی،حسن شهاب
۸

سوله 250متر کشاورز1 برق سه فاز

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آسمان در کشاورز
سوله 250متر کشاورز1 برق سه فاز
۱

سوله ۱۳۰ متری در محدوده طرحچی ۳۲

توافقی
پریروز در کشاورز

زمین مناسب سوله در مجتمع صنعتی حسن شهاب کوچه عباسی

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کشاورز
زمین مناسب سوله در مجتمع صنعتی حسن شهاب کوچه عباسی
۴

زمین صنعتی وسوله حسن شهاب

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کشاورز
بعدی

خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در کشاورز مشهد