خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرک شیرین مشهد

شهرک شیرین

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهرک شیرین

زمین شهرک شیرین 154 متر حاشیه بلوار دوممر

۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شیرین
زمین شهرک شیرین 154 متر حاشیه بلوار دوممر
۱

فروش زمین 136 متری حاشیه بلوار 35 متری

۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شیرین

فروش زمین دو ممر حاشیه ۳۵ متری شهرک شیرین

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک شیرین

فروش زمین سند دار دو ممر فاصله تا حرم ده دقیقه

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شیرین
فروش زمین سند دار دو ممر فاصله تا حرم ده دقیقه
۱

زمین ۱۵۴ متری در شهرک شیرین

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شیرین

خانه قدیمی ساز با مغازه تجاری

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شیرین

زمین نیمه ساخت اسکلت ۲۰۰متری بلوار اصلی

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک شیرین

زمین 154متر دونبش

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شیرین
زمین 154متر دونبش
۱

زمین ۱۵۴ متری شهرک شیرین

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شیرین

زمین در شهرک شیرین

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شیرین
زمین در شهرک شیرین
۲

زمین سند دار

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شیرین

زمین شش دانگ 177 متر نزدیک حرم

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شیرین
بعدی

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرک شیرین مشهد