خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در امیریه مشهد

باغ با درختان ۱۵ ساله
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امیریه
زمین ۱۶۰متری
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در امیریه
زمین 1000متری منزل آباد امیریه
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امیریه
زمین دور دیوار ملکی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در امیریه
زمین دور دیوار ملکی
۲۰۰ متر زمین فروشی منزل آباد
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در امیریه
۲۰۰ متر زمین فروشی منزل آباد
زمین فروشی شاهنامه، و
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امیریه
۱/۵ دونگ حاشیه سجادیه ۸۸ متر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امیریه
سرمایه گذاری زمین و تهاتر
توافقی
۵ ساعت پیش در امیریه
سرمایه گذاری زمین و تهاتر
زمین 1000 متر شاهنامه باغ سند ششدانگ
توافقی
آژانس املاک در امیریه
زمین 1000 متر شاهنامه باغ سند ششدانگ
بلوار امیریه . امیریه ۳۷
۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امیریه
بلوار امیریه .  امیریه ۳۷
زمین ۳۰۰ متر با پروانه
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در امیریه
زمین ۳۰۰ متر با پروانه
زمین دور دیوار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امیریه
زمین دور دیوار
۱۸۶ زمین مسکونی داخل بافت شاهنامه ۳۱ حاجی اباد
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در امیریه
۱۸۶ زمین مسکونی داخل بافت شاهنامه ۳۱ حاجی اباد
زمین چاهشک صفی آباد فاز ۲ الهیه ۲۰۰متر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری آژانس املاک در امیریه
زمین چاهشک صفی آباد فاز ۲ الهیه ۲۰۰متر
زمین،امیریه 38، 300 متر،دو ممر
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در امیریه
یک قطعه زمین 113 متر / الهیه
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در امیریه
زمین فروشی منزل اباد معاوضه با خودرو
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در امیریه
سجادیه۵۸جنوبی
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در امیریه
زمین با موقیت ومدارک کامل پایین
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در امیریه
125 متر زمین زراعی منزل اباد
توافقی
۲۳ ساعت پیش در امیریه
یک هکتار زمین به ابعاد ۱۰۰در۱۰۰واقع درشاهنامه۳۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امیریه
زمین منزل آباد
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در امیریه
زمین 150 متری
توافقی
دیروز در امیریه
زمین ملکی، مناسب سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امیریه
زمین ملکی، مناسب سرمایه گذاری
بعدی