خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در گلبهار مشهد

باغ درمنطقه ییلاقی ابقد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در گلبهار
۲۵۰ متر زمین گلبهار سند تک برگ
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
۲۵۰ متر زمین گلبهار سند تک برگ
5000 باغی گلبهار
توافقی
۲ ساعت پیش در گلبهار
5000 باغی گلبهار
۲۵۰متر زمین گلبهار با سند تک برگ
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
زمین محله 12 حاشیه بلوار کشاورز
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در گلبهار
زمین باغی حکیم اباد
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
زمین باغی حکیم اباد
زمین دوممر منطقه ۷ سنددار
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در گلبهار
دفترچه سبز 800 متر گلبهار/گلمکانی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در گلبهار
زمین گلبهار یک هکتار نیم سند تک برگ بی واسطه
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
زمین گلبهار یک هکتار نیم سند تک برگ بی واسطه
۱۰/۰۰۰متریک هکتار زمین گلبهار تک برگ با۵استعلام
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
۱۰/۰۰۰متریک هکتار زمین گلبهار تک برگ با۵استعلام
زمین موقعیت دار محله یازده
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در گلبهار
زمین گلبهار 265متری بخش 8-7بی واسطه
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
زمین گلبهار 265متری بخش 8-7بی واسطه
زمین باغی (بازه)
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در گلبهار
زمین گلمکان
توافقی
۹ ساعت پیش در گلبهار
زمین هکتاری اراضی گلبهار محدوده
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گلبهار
زمین گلبهار ۲۵۰متری تک برگ سند ملکی پلاک۴سنگ سفید
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
زمین گلبهار ۲۵۰متری تک برگ سند ملکی پلاک۴سنگ سفید
زمین ۲۰۰ متری .محله ۱۰ گلبهار. مسکونی
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در گلبهار
زمین ۲۰۰ متری .محله ۱۰ گلبهار.  مسکونی
زمین فروشی گلبهار 149منیژان سندقطعی 260متری
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در گلبهار
زمین فروشی گلبهار 149منیژان سندقطعی 260متری
سند اوقاف محضری وکالت
توافقی
۱۰ ساعت پیش در گلبهار
زمین گلبهار بی واسطه از دفتر فروش مرکزی مشهد
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
زمین گلبهار  بی واسطه از دفتر فروش مرکزی مشهد
زمین ۲۰۰ متر تک‌برگ سند ملکی
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
زمین ۲۰۰ متر تک‌برگ سند ملکی
زمین۲۵۰متری در گلبهار
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در گلبهار
۲۵۰ متر زمین گلبهار تک برگ سند بدون واسطه
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
۲۵۰ متر زمین گلبهار تک برگ سند بدون واسطه
زمین گلبهار 900متری بی واسطه سند ملکی
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
زمین گلبهار 900متری بی واسطه سند ملکی
بعدی