خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در محله پنج تن مشهد

زمین ۱۰۷ متر در پنجتن
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در محله پنج تن
زمین به متراژ635متر فروشی
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در محله پنج تن
زمین به متراژ635متر فروشی
زمین ملکی حاشیه پنج تن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در محله پنج تن
زمین ملکی حاشیه پنج تن
زمین ملکی شش دانگ
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در محله پنج تن
خانه کلنگی۱۲۵متری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله پنج تن
زمین متراژ 100متر موقیعت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله پنج تن
زمین مسکونی 100 متری
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله پنج تن
زمین مسکونی 100 متری
زمین فروشی واقع در دریای دوم
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله پنج تن
زمین ۱۰۰۰متر دارای برق سه فاز به فروش میرسد
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله پنج تن
۷۰۰متر زمین دیوار به دیوار جمعه بازار مشهد
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله پنج تن
زمینی بمتراژ۶۳مترمربع ،پنجتن۵۵
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله پنج تن
پنجتن شهرک صبا
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
خانه کلنگی ۹۰ متر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
خانه کلنگی ۹۰ متر
۱۰۰متر زمین خارج از بافت روستای شترک شهیدشوشتری
توافقی
۶ روز پیش در محله پنج تن
۱۰۰متر زمین خارج از بافت روستای شترک شهیدشوشتری
یه قطعه زمین ۵۰۰ متری نوقعیت
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در محله پنج تن
زمین اول پنجتن۳
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
زمین دور دیوار ۱۱۲ متر
۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
زمین دور دیوار ۱۱۲ متر
زمین شهرک شهید شوشتری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
زمین شهرک شهید شوشتری
زمین فروشی
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
زمین فروشی
زمین برزش آباد داخل مجتمع ویلایی موقیعت
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
زمین پنجتن ۱۰۰متر تو میلان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
زمین خالی داخل مجتمع
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
فروش زمین در /حاشیه بلوار طبرسی شمالی
توافقی
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
فروش زمین در /حاشیه بلوار طبرسی شمالی
فروش زمین در /حاشیه بلوار طبرسی شمالی
توافقی
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
بعدی