خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرک شهید رجایی مشهد

صدمتر تنگلشور
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
144مترشهرابادامام رضایک
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
144مترشهرابادامام رضایک
انبار۲۰۰متر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
زمین پسته 2000هزارمتر بایک ساعت اب
توافقی
۱۶ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
زمین پسته 2000هزارمتر بایک ساعت اب
زمین خانه سازی
توافقی
دیروز در شهرک شهید رجایی
زمین خانه سازی
زمین ۱۲۰متر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک شهید رجایی
زمین شهراباد ۲۲۰ متر
توافقی
پریروز در شهرک شهید رجایی
زمین سند داره
توافقی
پریروز در شهرک شهید رجایی
زمین سند داره
زمین ۱۰۰۰ متری
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک شهید رجایی
زمین ۱۰۰۰ متری
زمین سر دو نبش وطن دوست ۲
توافقی
پریروز در شهرک شهید رجایی
زمین تجاری نبش مهدیه۱۰فروشی.۷۰متر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک شهید رجایی
زمین تجاری نبش مهدیه۱۰فروشی.۷۰متر
زمین سرنبش ۲۴۰ متر
توافقی
۳ روز پیش در شهرک شهید رجایی
زمین سرنبش ۲۴۰ متر
زمین دو کله 100متری داخل بافت
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شهید رجایی
۸۹۱متر
توافقی
۳ روز پیش در شهرک شهید رجایی
۸۹۱متر
فروش زمین
توافقی
۴ روز پیش در شهرک شهید رجایی
زمین پسته 4 ساله
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک شهید رجایی
زمین فروشی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک شهید رجایی
زمین فروشی
زمین شهرآباد
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
زمین‌مسکونی۱۰۰۰متری روستای خادم آباد
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
زمین‌مسکونی۱۰۰۰متری روستای خادم آباد
۲۰۰متر زمیو روستای اره مان
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
۲۰۰متر زمیو روستای اره مان
زمین مناسب براساخت
توافقی
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
۵۳۱ متر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در شهرک شهید رجایی
۵۳۱ متر
۱۶۶۰مترزمین حاشیه جاده جدیده خادم آباد
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
هوای خانه ویلایی یک طبقه
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
هوای خانه ویلایی یک طبقه
بعدی