سوله ۳۰۰ متر گرجی

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهمن
سوله ۳۰۰ متر گرجی
۷

سالن آرایشی راه جدا ۶۵ متر همکف

۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهمن
سالن آرایشی راه جدا ۶۵ متر همکف
۷

نمایشگاه مبل کیلومتریک جاده کلات سمت راست

۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور ابوالفضل جامی در بهمن
نمایشگاه مبل کیلومتریک جاده کلات سمت راست
۶

مغازه فروشی

هفتهٔ پیش در بهمن
مغازه فروشی
۷

۳۵۰ متر مغازه باحاشیه زیاد جاده کلات معین آبادسفلی

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک ترک در بهمن
۳۵۰ متر مغازه باحاشیه زیاد جاده کلات معین آبادسفلی
۴

مغازه 90متری

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهمن
مغازه 90متری
۱۲

مغازه دو نبش

۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
مغازه دو نبش
۳

مغازه ملکی حاشیه بهمن

۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور املاک آزادی در بهمن
مغازه ملکی حاشیه بهمن
۳

مغازه حدود ۲۵ متر

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهمن
مغازه حدود ۲۵ متر
۱

مغازه ملک متراژ۱۱متر

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهمن

مغازه ۳۲متر...رو ب رو تالار یاقوت جاده کلات

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهمن
مغازه ۳۲متر...رو ب رو تالار یاقوت جاده کلات
۵

مغازه حاشیه کریمی تجاری دائم

۴ هفته پیش در بهمن