معاوضه مغازه با اپارتمان

۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ ساعت پیش در باهنر

مغازه

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باهنر
مغازه
۶

۱۰ متر تجاری دائم

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در باهنر

دو دربند مغازه سر دونبش با هوایی

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در باهنر
دو دربند مغازه سر دونبش با هوایی
۶

زمین تجاری ولیعصر

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر

مغازه ۱۴۰ متر

هفتهٔ پیش در باهنر

۲۴متری مرتب

۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در باهنر
۲۴متری مرتب
۹

36 زمین تجاری دایم شهرک رضویه

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در باهنر