فروش مغازه تجاری دائم در فیض آباد

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در کاشمر
فروش مغازه تجاری دائم در فیض آباد
۱

مغازه واقع در خیابان باقری. کاشمر

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کاشمر

فروش وسایل مغازه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کاشمر
فروش وسایل مغازه
۲

مغازه تجاری ورو به پیشرفت

هفتهٔ پیش در کاشمر
مغازه تجاری ورو به پیشرفت
۱

مغازه تجاری شش دونگ ملکی و ۴۵ متر مربع

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کاشمر

مغازه تجاری ۶۰ متر

۲,۵۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کاشمر
مغازه تجاری  ۶۰ متر
۱

مغازه نوساز کاشمر حاشیه بلوار دهخدا

۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کاشمر
مغازه نوساز کاشمر حاشیه بلوار دهخدا
۶

مغازه تجاری دائم کاشمر حاشیه خیابان امام خمینی1

نردبان شدهدر کاشمر
مغازه تجاری دائم کاشمر حاشیه خیابان امام خمینی1
۷

فروش مغازه تجاری دائم خ مدرس

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کاشمر

۲۴مترمربع

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کاشمر

فروش یارهن اجاره مغازه

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کاشمر
فروش یارهن اجاره مغازه
۷