مکان متراژ 20

۴ روز پیش در تربت حیدریه
مکان متراژ 20
۲

50 متر مغازه مرکز شهر تجاری سند ششدانگ

هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
50 متر مغازه مرکز شهر تجاری سند ششدانگ
۶

فروش نانوایی دولتی لواش سنتی جواز ملک و تمام وسایل

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
فروش نانوایی دولتی لواش سنتی جواز ملک و تمام وسایل
۹

فروش واحد تجاری مجتمع زعفرانیه

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
فروش واحد تجاری مجتمع زعفرانیه
۲

مغازه 24متر حاشیه میدان

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

واحد تجاری تربت حیدریه پاساژ معصومی چهارراه شورا

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه در مرکز شهر

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه۴۴متری

۲ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه۴۴متری
۳

مغازه فروشی متراژ۲۷.۳

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه فروشی حاشیه خیابان اصلی

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه تجاری . گمرک

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه تجاری با سند ملکی ۳۸/۵متری

توافقی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

30متر مغازه در مرکز شهر

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
30متر مغازه در مرکز شهر
۵

20متر

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
20متر
۲

مغازه در شهر شادمهر

توافقی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه سر دونبش

توافقی
۳ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه ۳۷متر مغازه تجاری

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه پنجاه متر تجاری با 35 متر زیر زمین

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه

پیتزا فروشی واقع در تربت حیدریه واگذار می‌شود

۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه

سه دربند مغازه دو نبش 240متر تجاری سند ششدانگ

۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تربت حیدریه
سه دربند مغازه دو نبش 240متر تجاری سند ششدانگ
۳

مغازه حاشیه خیابان اصلی

توافقی
۴ هفته پیش در تربت حیدریه

۷۷ متر تجاری سر دونش سند شش دانگ تک برگی

۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تربت حیدریه
۷۷ متر تجاری سر دونش سند شش دانگ تک برگی
۱
قبلیبعدی