۲۵متر تجاری مغازه صفر سند ملکی امام رضا

۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک عدالت در فلکه ضد (۱۵ خرداد)
۲۵متر تجاری مغازه صفر سند ملکی امام رضا
۱

مغازه تجاری خیابان جمهوری فارابی کوشش ۱۵ خرداد

۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلکه ضد (۱۵ خرداد)
مغازه تجاری خیابان جمهوری فارابی کوشش ۱۵ خرداد
۱

نمایشگاه فروشی در 3 طبقه

۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فلکه ضد (۱۵ خرداد)