خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در فارغ التحصیلان مشهد

هزارمتر شهرک شاهنامه آب برق نقدقسط معاوضه حواله

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور فروش تخصصی زمین باغ در فارغ التحصیلان
هزارمتر شهرک شاهنامه آب برق  نقدقسط معاوضه حواله
۱

باغچه استخر داخل شهرک شاهنامه آب برق نقدقسط

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
باغچه استخر داخل شهرک شاهنامه آب برق نقدقسط
۹

۵۱۰ متر ویلایی اول فارغ التحصیلان

۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آرکا در فارغ التحصیلان
۵۱۰ متر ویلایی اول فارغ التحصیلان
۱

ویلائی جنوبی فارغ التحصیلان

۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور محمدعلی زحمتکش در فارغ التحصیلان
ویلائی جنوبی فارغ التحصیلان
۲

بورس قطعات زمین دور دیوار سندملکی شاهنامه فردوسی

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین در فارغ التحصیلان
بورس قطعات زمین دور دیوار سندملکی شاهنامه فردوسی
۱

زمین ملکی مجموعه باغ شاهنامه نقدقسط معاوضه خودرو

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
زمین ملکی مجموعه باغ شاهنامه نقدقسط معاوضه خودرو
۱

خونه باغ نوساز شهرک باغی مسکونی شاهنامه آب برق

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
خونه باغ نوساز شهرک باغی مسکونی شاهنامه آب برق
۲

هزارمتری دور دیوار سند۶ دانگ شاهنامه ویلاسازی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
هزارمتری دور دیوار سند۶ دانگ شاهنامه ویلاسازی
۱

زمین دور دیوار شهرک باغی مسکونی آب گاز برق سند

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین در فارغ التحصیلان
زمین دور دیوار شهرک باغی مسکونی آب گاز برق سند
۱

ویلایی500متر اوایل فارغ التحصیلان باپروانه

۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در فارغ التحصیلان
ویلایی500متر اوایل فارغ التحصیلان باپروانه
۱

قطعات دور دیوار شهرک شاهنامه مرغداری گاوداری سوله

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
قطعات دور دیوار شهرک شاهنامه مرغداری گاوداری سوله
۱

زمین سندملکی شهرک باغی مسکونی شاهنامه نقدقسط

۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
زمین سندملکی شهرک باغی مسکونی شاهنامه نقدقسط
۱

باغ ویلا جنگلی حاشیه جاده ابرده

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فارغ التحصیلان
باغ ویلا جنگلی حاشیه جاده ابرده
۱۰

باغچه هزارمتری درختان10ساله توس شاهنامه 

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور فروش تخصصی زمین باغ در فارغ التحصیلان
باغچه هزارمتری درختان10ساله توس شاهنامه 
۲

زمین ملکی شهرک توس شاهنامه سرمایه گذاری نقدقسط

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور عرفانیان در فارغ التحصیلان
زمین ملکی شهرک توس شاهنامه سرمایه گذاری نقدقسط
۱

بورس قطعات زمین دور دیوار شهرک توس شاهنامه

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
بورس قطعات زمین دور دیوار شهرک توس شاهنامه
۱

زمین دور دیوار۲ هزارمتری توس شاهنامه آب برق نگهبان

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
زمین دور دیوار۲ هزارمتری توس شاهنامه آب برق نگهبان
۱

باغ ویلا شهرک توس شاهنامه آب چاه برق داعم نقدقسط

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
باغ ویلا شهرک توس شاهنامه آب چاه برق داعم نقدقسط
۱۲

هزارمتری باغچه آب جاه برق گاز شاهنامه توس نقدقسط

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
هزارمتری باغچه آب جاه برق گاز شاهنامه توس نقدقسط
۱

قطعات هکتاری توس شاهنامه سرمایه گذاری نقدقسط

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور فروش تخصصی زمین باغ در فارغ التحصیلان
قطعات هکتاری توس شاهنامه سرمایه گذاری نقدقسط
۱

زمین باغ ۷۰ ملیونی سرمایه گذاری توس شاهنامه نقدقسط

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
زمین باغ ۷۰ ملیونی سرمایه گذاری توس شاهنامه نقدقسط
۱

زمین دور دیوار شهرک شاهنامه نقدقسط آب چاه برق

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین در فارغ التحصیلان
زمین دور دیوار شهرک شاهنامه نقدقسط آب چاه برق
۱

ویلایی ٢٠٠ متری/جنوبی

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سراسری مبینی در فارغ التحصیلان
ویلایی ٢٠٠ متری/جنوبی
۱

باغچه ۲هزارمتری آب چاه برق شهرک شاهنامه نقدقسط

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
باغچه ۲هزارمتری آب چاه برق شهرک شاهنامه نقدقسط
۶
بعدی

نمایش نقشه