خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در باغ ملک‌آباد مشهد

باغ ویلا کلاکوب مجتمع پزشکان قابل معاوضه
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در باغ ملک‌آباد
باغ ویلا کلاکوب مجتمع پزشکان قابل معاوضه
باغ ویلا پروانه دارقانونی
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باغ ملک‌آباد
باغ ویلا پروانه دارقانونی
*فروش ویلایی 250متری دونبش جنوبی ملک اباد*
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
*فروش ویلایی 250متری دونبش جنوبی ملک اباد*
250متر.ملک آباد قدس
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
۲۵۰ متر ملک اباد
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
۲۵۰متر ویلائی تراکم کم فروش یا معاوضه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
۲۵۰متر ویلائی تراکم کم فروش  یا معاوضه
ویلایی ۲۵۰ متری / تراکم زیاد
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
ویلا باغ استخر داخل در بلوارشاهنامه35
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ ملک‌آباد
ویلا باغ استخر داخل در بلوارشاهنامه35
ملک آباد ۲۵۰ متری با ۳۰۰ متر‌ زیر بنا
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ ملک‌آباد
باغ ملک آباد ۵۰۰متر ویلایی دوبلکس مجموعه آبی
توافقی
مشاور املاک در باغ ملک‌آباد
باغ ملک آباد ۵۰۰متر ویلایی دوبلکس مجموعه آبی
ویلایی ۲۵۰ متری حاشیه ملک آباد
توافقی
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
ویلایی ۲۵۰ متری حاشیه ملک آباد
خانه فروشی دربست
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ ملک‌آباد
خانه فروشی دربست
۱۰۰۰ متر / ویلایی مناسب ساخت / ملک آباد
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ ملک‌آباد
۱۰۰۰ متر / ویلایی مناسب ساخت / ملک آباد
خانه فروشی دربست
توافقی
هفتهٔ پیش در باغ ملک‌آباد
خانه فروشی دربست
۲۵۰ متر ویلایی ملک آباد بازسازی
توافقی
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
۲۵۰ متر  ویلایی ملک آباد بازسازی
فرهاد،منزل ویلایی،۵۱۰ متر
توافقی
هفتهٔ پیش در باغ ملک‌آباد
فرهاد،منزل ویلایی،۵۱۰ متر
ویلایی ۵ واحدی صفر هوشیار
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
ویلایی ۵ واحدی صفر هوشیار
باغ ویلا
توافقی
۲ هفته پیش در باغ ملک‌آباد
باغ ویلا
ملک آباد 250 متری جنوبی
توافقی
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
ملک آباد 250 متری جنوبی
ویلایی ۱۰۰۰ متری صفر با۲۰۰۰مترزیربنا
توافقی
۲ هفته پیش در باغ ملک‌آباد
۵۰۰ متر تراکم زیاد تهاتر
توافقی
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
۵۰۰ متر تراکم زیاد تهاتر
250 متر حاشیه بلوار ملک اباد
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باغ ملک‌آباد
250 متر حاشیه بلوار ملک اباد
ویلایی 250 متری گویا
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در باغ ملک‌آباد
ویلایی 250 متری گویا
باغ قدیمی مجتمع ویلایی سنددار کاهو
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باغ ملک‌آباد
بعدی