خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در محمدآباد مشهد

۷۸متری
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محمدآباد
ویلایی محمد آباد 185 متر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محمدآباد
خانه ویلایی حاشیه خیابان
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محمدآباد
ویلایی دوطبقه حیاط دار ۶۰متر زیربنا
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محمدآباد
ویلایی دوطبقه حیاط دار ۶۰متر زیربنا
ویلایی شهیدرستمی54
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
ویلایی
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
ویلایی قدیمی ساخت
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
ویلایی قدیمی ساخت
خانه ویلایی دوطبقه سنددار 160 متری رستمی 56
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
خانه ویلایی دوطبقه سنددار 160 متری رستمی 56
طبقه پایین حال آشپزخانه طبقه بالا پذیرایی.
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
خانه دو طبقه مجزا سند ۶ دانگ
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
خانه دو طبقه مجزا سند ۶ دانگ
فروش ویلای۱۸۵متری سردونبش محمد آباد۹
توافقی
۲ هفته پیش در محمدآباد
فروش  ویلای۱۸۵متری سردونبش محمد آباد۹
۷۵ متر زیربنا دوطبقه و یک خواب طبقه سوم
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
خانه کلنگی حاشیه خیابان محمد آباد روبه رو شهرداری
۳۳۳,۳۳۳,۳۶۶ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
خانه ویلایی 162 متر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محمدآباد
خانه ویلایی 162 متر
دوطبقه مستقل ..بازسازی شده تمیز
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محمدآباد
منزل کلنگی حاشیه محمدآباد۲۰ ششدانگ ملک
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محمدآباد
بعدی