خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در ستاری مشهد

ستاری - 200 متری تراکم زیاد
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ستاری
ویلا باغ زمین کاهو
توافقی
۲۳ ساعت پیش در ستاری
ویلا باغ زمین کاهو
۲۰۰متر ویلایی معلم(جنوبی)
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ستاری
زمین/ملکی وکالتی/آب برق گاز
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ستاری
زمین/ملکی وکالتی/آب برق گاز
خانه ویلایی حاشیه بلوار معلم ۲۵۰ متری
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ستاری
خانه ویلایی حاشیه بلوار معلم ۲۵۰ متری
ویلائی دو واحد مستقل هرواحد یک اتاق
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
ویلائی  دو واحد مستقل هرواحد یک اتاق
120متر زمین جنوبی 150متر بنا بلوار ستاری
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستاری
ملک ویلایی وکیل آباد ۵۹ شریف عرض۱۰تراکم زیاد جنوبی
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
ملک ویلایی وکیل آباد ۵۹ شریف عرض۱۰تراکم زیاد جنوبی
ویلایی دومعبر آینده دار
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
580مترزمین250متربناجنوبی تراکم زیاد۸سقفپروانه معلم
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستاری
580مترزمین250متربناجنوبی تراکم زیاد۸سقفپروانه معلم
250 مترزمین 150متربنا جنوبی تراکم متوسط معلم ستاری
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستاری
250 مترزمین 150متربنا جنوبی تراکم متوسط معلم ستاری
200متر زمین 150متر بنا دومعبر بلوار ستاری
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستاری
340متر زمین 180متر بنا جنوبی بلوار ستاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستاری
ویلایی 200 متر حاشیه معلم
توافقی
۲ هفته پیش در ستاری
250 مترمربع ویلایی-پشت حاشیه معلم
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ستاری
426مترزمین 150متربناتراکم متوسط 3نبش آموزگار ستاری
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستاری
426مترزمین 150متربناتراکم متوسط 3نبش آموزگار ستاری
ویلایی ۲۵۰متر دوطبقه(معلم)
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
ویلایی ۲۵۰متر دوطبقه(معلم)
معلم ویلایی ۲۵۰متر
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
ویلایی حاشیه معلم
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
بعدی