خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 دوگانه سوز در مشهد

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰ بیرنگ
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در طبرسی
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰ بیرنگ
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸ فرمان هیدرولیک
۳۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸ فرمان هیدرولیک
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در حسین‌آباد
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ایثارگران
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 دوگانه سوز، تحویلی۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در طبرسی شمالی
پراید 132 دوگانه سوز، تحویلی۹۱
پراید 132 دوگانه سوز، 89 بدون رنگ شاسی پلمپ
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
پراید 132 دوگانه سوز، 89 بدون رنگ شاسی پلمپ
١٣٢ مدل ٩٠
۳۰۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
١٣٢ مدل ٩٠
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۲۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش در وکیل‌آباد
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش در الهیه
پراید 132 دوگانه سوز دستی، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش در ابوطالب
پراید 132 دوگانه سوز دستی، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در خواجه ربیع
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش در خواجه ربیع
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در محله طلاب
132دوگانه فرمان هیدرولیک
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مهرآباد
132دوگانه فرمان هیدرولیک
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در الهیه
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹مشابه صفر شاسی سالم
۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در ابوطالب
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹مشابه صفر شاسی سالم
پراید 132تک برگ سند بدون رنگ
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در هاشمیه
پراید 132تک برگ سند بدون رنگ
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در قوچان
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در احمدآباد
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش در حرم مطهر
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در سعدی
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در آزادشهر
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
بعدی