خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک SX در مشهد

تیبا هاچبک ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آزادشهر
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در هاشمیه
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا ٢ هاچبک کم کار
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در هفت تیر
تیبا ٢ هاچبک کم کار
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در سیدی
تیبا هاچبک، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش در کوی مهدی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
۲۴۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در صیاد شیرازی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در وکیل‌آباد
تیبا ۲ مدل ۱۳۹۵ بدون رنگ
۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در هاشمیه
تیبا ۲ مدل ۱۳۹۵ بدون رنگ
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سعدی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۱
۱۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قوچان
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک طالقانی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله جاهدشهر
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز در الهیه
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آیت الله عبادی
تیبا ۲، مدل ۱۴۰۰
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در راهنمایی
تیبا ۲، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۸
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار توس
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰تصادفی
۳۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوشش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰تصادفی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قوچان
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در میدان عدل خمینی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در الهیه
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آبکوه
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله طلاب
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
بعدی