خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در مشهد مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶

۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا ۲ EX، مدل ۱۳۹۶

۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در محله پنج تن
تیبا ۲  EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در الهیه
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی مهدی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۸۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در شهید آوینی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در الهیه
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا ۲ مدل ۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آبکوه
تیبا ۲ مدل ۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سیدی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

هاچپک بدون رنگ شاسی پلمپ

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوطالب
هاچپک بدون رنگ شاسی پلمپ

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ایثار
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوطالب

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تربت حیدریه
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سعدی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا ۲فول

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در آیت الله عبادی
تیبا ۲فول

تیبا 2 هاچبک کم کار

۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
تیبا 2 هاچبک کم کار

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نمایشگاه بین المللی مشهد
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اقبال
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار توس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶

۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶

۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در صدف
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۶

۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رضاییه

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش در محله پنج تن
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶ در حد

۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تربت حیدریه
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶ در حد
بعدی