خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در مشهد مدل ۱۳۹۱

تیبا۹۱ دوگانه (معاوضه با ۴۰۵ یا سمند)

۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
تیبا۹۱ دوگانه (معاوضه با ۴۰۵ یا سمند)

تیبا صندوقدار مدل ۹۱ / تمیز

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آزادشهر
تیبا صندوقدار مدل ۹۱ / تمیز

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در گاز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۱

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در شهید مطهری شمالی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در وکیل‌آباد

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در شهرک شهید رجایی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در شهرک شهید رجایی

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در پورسینا
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در دانشجو
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا دوگانه صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آیت الله عبادی
تیبا دوگانه صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۱

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در پروین اعتصامی
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۱۵۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امام خمینی
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱ تمیزدرحد

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش در کاشمر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱ تمیزدرحد

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دروی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در امام خمینی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در محله طلاب
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق دار 91

۹۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در امام خمینی
تیبا صندوق دار 91

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۲۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله طلاب
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در هفت تیر
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX،

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش در قوچان
تیبا صندوق‌دار SX،

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش در راهنمایی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱
بعدی