خرید | فروش | صندلی و نیمکت | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار مشهد

فروشی صندلی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
فروشی صندلی

صندلی

۳۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی

صندلی اداری

۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک شهید رجایی
صندلی اداری

صندلی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک شهید رجایی
صندلی

صندلی اداری

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک شهید رجایی
صندلی اداری

چهارپایه

۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک شهید رجایی
چهارپایه

صندلی پایه بلند

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی پایه بلند

میز کامپیوتر یا میز ناخن و صندلی جک دار

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
میز کامپیوتر یا میز ناخن و صندلی جک دار

صندلی کامپیوتر فروشی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی کامپیوتر فروشی

صندلی

۳۱۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی

پاف سالم و نو

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
پاف سالم و نو

دوعدد چهارپایه چوب روس محکم رنگ شده

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
دوعدد چهارپایه چوب روس محکم  رنگ شده

صندلی آهنی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی آهنی

چهار پایه محکم وسبک

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
چهار پایه محکم وسبک

صندلی درحد تمیز

۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی درحد تمیز

صندلی ناصر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی ناصر

صندلی دوعدد

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی

صندلی فایبرگلاس

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی فایبرگلاس

صندلی جک دار

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی جک دار

صندلی

۱۸,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
صندلی
بعدی