مشارکت در ساخت املاک در مشهد

خواهان زمین ویلایی/معاوضه یا مشارکت در ساخت

آژانس املاک مدرن محمدزاده در الهیه
خواهان زمین ویلایی/معاوضه یا مشارکت در ساخت
۳

خواهان مشارکت در ساخت / با امکان خرید بخشی از زمین

نردبان شدهآژانس املاک گلشن در الهیه
خواهان مشارکت در ساخت / با امکان خرید بخشی از زمین
۴

سرمایه .

۱۳ ساعت پیش در الهیه

حواله خودرویی یا جانبازی kharidaram

نردبان شدهدر الهیه

مالکین محترم زمین های نیرو انتظامی

نردبان شدهآژانس املاک پارسامان در الهیه
مالکین محترم زمین های نیرو انتظامی
۱

خریدار پیش فروش تا۱۵میلیارد

آژانس املاک شهر ملک در الهیه
خریدار پیش فروش تا۱۵میلیارد
۸

خواهان مشارکت در ساخت

دیروز در الهیه

۱۰۰متری برند امیر حاشیه سجادیه

نردبان شدهآژانس املاک مدرن در الهیه
۱۰۰متری برند امیر حاشیه سجادیه
۱

مشارکت /۳۰۰متر/مهدیه

مشاور Nicravesh در الهیه
مشارکت /۳۰۰متر/مهدیه
۱

خواهان زمین مشارکت ساخت زمین کلنگی با سازنده معتبر

نردبان شدهآژانس املاک گروه کارگزاری املاک ماتیا در الهیه
خواهان زمین مشارکت ساخت زمین کلنگی با سازنده معتبر
۱

مشارکت 1000 متر دو نبش /تجاری خور/ الهیه

آژانس املاک طوسی و صالحی در الهیه
مشارکت 1000 متر دو نبش /تجاری خور/ الهیه
۱

مشارکت ۱۰۰۰ متری الهیه

آژانس املاک گروه ساختمانی کوروش در الهیه

زمیـن از شمـا مشـارکـت از مـا منطقه ۱۲

نردبان شدهآژانس املاک مشارکت قصر طلایی در الهیه
زمیـن از شمـا مشـارکـت از مـا          منطقه ۱۲
۱

مشارکت درساخت ۵۰درصد

آژانس املاک جهان در الهیه
مشارکت درساخت ۵۰درصد
۱

298 متر مشارکت /سپاد /امیریه ملکی/6 سقف روی پیلوت

آژانس املاک طوسی و صالحی در الهیه
298 متر مشارکت /سپاد /امیریه ملکی/6 سقف روی پیلوت
۱

مشارکت در ساخت زمین شما در منطقه الهیه

آژانس املاک جهان در الهیه
مشارکت در ساخت زمین شما در منطقه الهیه
۱

مشارکت ۲۲۰ متری/عصمتیه/جنوبی/همکاری نداریم

آژانس املاک پارسامان در الهیه
مشارکت ۲۲۰ متری/عصمتیه/جنوبی/همکاری نداریم
۱

مالکین محترم ( مشارکت و فروش ملک )

نردبان شدهآژانس املاک مدرن محمدزاده در الهیه
مالکین محترم ( مشارکت و فروش ملک )
۱

خواهان زمین مشارکت ۳۰۰ متر در الهیه

نردبان شدهمشاور رادیس حسامی در الهیه
خواهان زمین مشارکت ۳۰۰ متر در الهیه
۱

مشارکت در ساخت زمینهای عصمتیه علویه و نیرو انتظامی

نردبان شدهمشاور محمد اصغری در الهیه
مشارکت در ساخت زمینهای عصمتیه علویه و نیرو انتظامی
۱

خواهان مشارکت در ساخت با شرایط خرید از زمین

نردبان شدهمشاور حامد زرین در الهیه
خواهان مشارکت در ساخت با شرایط خرید از زمین
۳

خواهان مشارکت در ساخت ملک شما مالکین محترم

مشاور سعید اسماعیلی در الهیه
خواهان مشارکت در ساخت ملک شما مالکین محترم
۳

خواهان مشارکت /با سازنده های الهیه

آژانس املاک تکسا در الهیه
خواهان مشارکت /با سازنده های الهیه
۱

سازنده معتبر، ۴۰۰متر حاشیه مهدیه، ۲ سپاد

۷ روز پیش در الهیه
سازنده معتبر، ۴۰۰متر حاشیه مهدیه، ۲ سپاد
۱
بعدی

نمایش نقشه